Thông tin công trình Nhà Hàng Tiệc Cưới Kim Sơn – Lạng Sơn | Thi Công Man hình LED P3 Trong nhà.

img_6138.mov_snapshot_00.00.414

  •      Địa điểm lắp đặt: Lạng Sơn
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung cưới.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 1 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Nhà Hàng Tiệc Cưới Kim Sơn
  •      Loại sản phẩm: LED P3
  •      Số lượng – kích thước: 20m2
  •      Thời gian thi công : 01/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

Nhà Hàng Tiệc Cưới Kim Sơn – Lạng Sơn | Thi Công Man hình LED P3 Trong nhà