Thông tin công trình QUẢNG TRƯỜNG LÂM HÀ,TỉNH LÂM ĐỒNG | Led D&Q Thi Cộng Cột LED 1 Mặt P5 và P10 out tại đây

dq.mp4_snapshot_00.00.610

20240125_173246.mp4_snapshot_00.32.061

  •      Địa điểm lắp đặt: TỉNH LÂM ĐỒNG
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 1.5 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Công An Tỉnh Lâm Đồng
  •      Loại sản phẩm: LED P5 Out
  •      Số lượng – kích thước: 40m2
  •      Thời gian thi công : 01/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 15 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

QUẢNG TRƯỜNG LÂM HÀ,TỉNH LÂM ĐỒNG | Led D&Q Thi Cộng Cột LED 1 Mặt P5 và P10 out tại đây