Thông tin công trình TÒA NHÀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG | DQ Lắp đặt bảng điện tử LED P10 ngoài Trời Chạy Thông Tin

img_5579

20231222_164848

20231222_133045

20231222_110910

  •      Địa điểm lắp đặt: TUYÊN QUANG
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 0.3 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
  •      Loại sản phẩm: LED P10 out
  •      Số lượng – kích thước: 30m2
  •      Thời gian thi công : 01/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

TÒA NHÀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG | DQ Lắp đặt bảng điện tử LED P10 ngoài Trời Chạy Thông Tin