Thông tin công trình Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng | Led D&Q VietNam Lắp Màn hình LED P3 OUTDOOR

z5135199564497_b61b0f7e597e3c28646e09133aa1cbc4

z5134182983619_246d10fdb81b698e27f5d4f841d1f3c6

  •      Địa điểm lắp đặt: Hải Phòng
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 1 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
  •      Loại sản phẩm: LED P3 OUT
  •      Số lượng – kích thước: 4m2
  •      Thời gian thi công : 02/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

Trụ Cở Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng | Led D&Q VietNam Lắp Màn hình LED P3 OUTDOOR