Thông tin công trình Trung Tâm VNPT Hà Nội 75 Đinh Tiên Hoàng – VNPT hoàn kiếm | Led D&Q Thi Công Màn hình LED P1.86 in

20231115_093716.mp4_snapshot_00.04.464

20231115_093740.mp4_snapshot_00.00.785

20231115_093937.mp4_snapshot_00.00.754

  •      Địa điểm lắp đặt: Hà Nội
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 1.5 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Trung Tâm VNPT Hà Nội 75 Đinh Tiên Hoàng
  •      Loại sản phẩm: LED P1.86 in
  •      Số lượng – kích thước: 25m2
  •      Thời gian thi công : 02/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

Trung Tâm VNPT Hà Nội 75 Đinh Tiên Hoàng – VNPT hoàn kiếm | Led D&Q Thi Công Màn hình LED P1.86 in