Thông tin công trình 44 Phạm Ngọc Thạch – Phòng quản lý XNC Công an TP. Hà Nội | Lắp Màn hình LED P2 Trong Phòng Họp.

img_1427.mov_snapshot_00.05.000

img_1426.mov_snapshot_00.21.0891

img_1417

  •      Địa điểm lắp đặt: Hà Nội
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung hay văn nghệ.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 0.3 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Phòng quản lý XNC Công an TP. Hà Nội
  •      Loại sản phẩm: LED P2
  •      Số lượng – kích thước: 15m2
  •      Thời gian thi công : 04/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

Video chi tiết công trình:

44 Phạm Ngọc Thạch – Phòng quản lý XNC Công an TP. Hà Nội | Lắp Màn hình LED P2 Trong Phòng Họp.