Thông tin công trình Đồng hồ LED P3 Ngoài Trời Lâu Đài Xuân Thiện – KĐT Xuân Thành | Đơn Vị Thi Công LED D&Q Việt Nam.

img_3873.mov_snapshot_00.38.794

  •      Địa điểm lắp đặt: Ninh Bình
  •      Mục đích sử dụng: chình chiếu nội dung.. .
  •      Chi phí lắp đặt dự tính: 0.5 tỷ đồng
  •      Đơn vị chủ đầu tư thi công màn hình: Lâu Đài Xuân Thiện
  •      Loại sản phẩm: Cabin Tròn LED P3 OUT
  •      Số lượng – kích thước: 10m2
  •      Thời gian thi công : 01/2024
  •      Số ngày hoàn thành : 3 ngày
  •      Bảo hành 24 tháng.
  •      MIỄN PHÍ sử dụng 6 tháng phần mềm quản lý tập trung

img_38401

img_38431

img_38421

Video chi tiết công trình:

Đồng hồ LED P3 Ngoài Trời Lâu Đài Xuân Thiện | Đợn Vị Thi Công LED D&Q Việt Nam.